Tag: công nghệ trong firmax3

Công nghệ Nano

Công nghệ Nano trong sản phẩm Firmax3

Công nghệ nano là công nghệ cao ở quy mô nanomet vượt trội so với công nghệ truyền thống. Công nghệ nano ra đời được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực vật lý, hóa học, toán học và…